• Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος (www.psy.gr)
  • Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (www.seps.gr)
  • European Federation of  Psychologists’ Associations (www.efpa.eu)
  • British Psychological Society (www.bps.org.uk)
  • American Psychological Association (www.apa.org)


  • Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού (www.antrhopos.gr)
  • Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (www.arsis.gr)
  • Αναπηρία τώρα (www.disabled.gr)
  • Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο (www.merimna.org.gr)