Με ποιους άλλους επαγγελματίες συνεργάζεται ο Ψυχολόγος;

Η επιστήμη της Ψυχολογίας έχει ως κύριο αντικείμενο την μελέτη της Συμπεριφοράς και των Βιωμάτων του ανθρώπου, και οι γνώσεις που προκύπτουν μέσα από την Ψυχολογική έρευνα, αξιοποιούνται, όχι μόνο από τους επαγγελματίες Ψυχολόγους, αλλά και από μία σειρά ειδικοτήτων που δουλεύουν με τον άνθρωπο.

Η προσφορά όμως της επιστήμης της Ψυχολογίας δεν σταματά εκεί. Η άμεση συνεργασία του επαγγελματία Ψυχολόγου με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, που δουλεύουν με τον Άνθρωπο, είναι σημαντική, και σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Συνεπώς η ύπαρξη ενός δικτύου επαγγελματιών που βρίσκονται σε άμεση και συνεχή συνεργασία μεταξύ τους, είναι ίσως ο ιδανικότερος αλλά και αποδοτικότερος τρόπος δουλειάς.

Οι κυριότερες ειδικότητες και το επίπεδο συνεργασίας τους με τον Ψυχολόγο είναι:

Πρόκειται για τον ιατρό, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Το αντικείμενό του αφορά στην πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών. Σύμφωνα με τη βιοψυχοκοινωνική θεραπευτική προσέγγιση που είναι διαδεδομένη σήμερα, οι παρεμβάσεις του είναι βιολογικές (π.χ. φάρμακα), ψυχολογικές (π.χ. ψυχοθεραπεία) και κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο). Παρακολουθεί άτομα που παρουσιάζουν από ελαφρά ψυχοπαθολογία, όπως μια αντίδραση προσαρμογής, μέχρι δύσκολες διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια.

Παρόλο που ο Ψυχίατρος και ο Ψυχολόγος μοιάζει να έχουν το ίδιο αντικείμενο, και συχνά ο κόσμος τους ταυτίζει, είναι σημαντικό να τονισθεί πως οι επιστήμες της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής είναι ξεχωριστές και εστιασμένες σε διαφορετικά επίπεδα της Ανθρώπινης λειτουργίας (αν και σε ορισμένα επίπεδα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη).  Κατά συνέπεια, οι αντίστοιχοι επαγγελματίες τείνουν να προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τη Συμπεριφορά και τα Βιώματα του Ανθρώπου. Ωστόσο, η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο είναι καίριας σημασίας και πολύ συχνά ενδείκνυται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κάποιας ψυχικής διαταραχής.

Πρόκειται για τον επαγγελματία που έχει ως αντικείμενό του την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση διαταραχών που αφορούν το λόγο, την ομιλία, τη φωνή,  και την επικοινωνία σε παιδιά και ενήλικες.

Η βοήθεια που χρειάζεται καθένας από τους θεραπευόμενους του συχνά απαιτεί τη συνεργασία με μια σειρά επαγγελματίες, όπως Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Ειδικό παιδαγωγό, Αναπτυξιολόγο, Παιδοψυχίατρος, Νευρολόγο, ΩΡΛ, Παιδίατρο.

Συμμετέχει στην αξιολόγηση, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων για κινητική αποκατάσταση, δημιουργική απασχόληση και εξάσκηση δεξιοτήτων σε ανθρώπους με αναπηρίες ή που βρίσκονται στο στάδιο στης θεραπείας τους. Κύριο καθήκον του είναι η υποστήριξη και η εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών στο να εκτελούν τις λειτουργίες της καθημερινής διαβίωσης με στόχο την προσωπική τους αυτονομία και ανεξαρτησία.  Στο πλαίσιο της εργασίας του συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες Υγείας (Γιατρό, Φυσικοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Ψυχίατρο, Κοινωνικό Λειτουργό, κ.α.).

Εργάζεται με παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση και άλλους είδους διαταραχές που παρεμποδίζουν την ομαλή φοίτηση στο σχολείο. Στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής, που προτείνεται από διεπιστημονική διαγνωστική ομάδα – ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και ικανότητες και για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων κάθε φορά, χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές-στρατηγικές που διευκολύνουν την μάθηση, όπως εξατομικευμένη εκπαίδευση, τεχνικές επίλυσης  προβλημάτων και εργασία σε μικρές ομάδες.

Τα προγράμματα αυτά ανακοινώνονται σε μαθητές, γονείς, και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους υπάρχει συνεχής συνεργασία. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνεργασία με τους γονείς, καθώς συχνά είναι απαραίτητη η εφαρμογή τεχνικών διευκόλυνσης της μάθησης και στο σπίτι.

Ο Ψυχολόγος υποστηρίζει το έργο του Λογοθεραπευτή, του Εργοθεραπευτή και του Ειδικού Παιδαγωγού δίνοντας επιστημονικές και αξιοποιήσιμες πληροφορίες, σχετικές με την νοητική, επικοινωνιακή και συναισθηματική κατάσταση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Επιπλέον παρέχει στήριξη τόσο στον ίδιον, όσο και στο οικογενειακό του πλαίσιο, και μέσα από ψυχολογικές παρεμβάσεις στοχεύει στο να αυξήσει την λειτουργικότητά του και να βελτιώσει τις ικανότητές του. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιεί επιστημονικά και με θετικό τρόπο κάθε πληροφορία που προέρχεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του πελάτη.