Τι κάνει ο επαγγελματίας Ψυχολόγος;

Το έργο του Ψυχολόγου, όπως ορίζεται και από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τροποποιείται κάθε φορά ανάλογα με το πλαίσιο εργασίας του, τον πληθυσμό ενασχόλησης και τους στόχους που τίθενται κάθε φορά, και μπορεί να είναι:

Συμβουλευτικό/Συντονιστικό: Μελετά την συμπεριφορά του ανθρώπου και τις ψυχικές – διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και ερευνά ή συνιστά ψυχολογικές παρεμβάσεις στην περιοχή τής Υγείας, της Παιδείας και της Παραγωγής

Συμβουλευτικό/Θεραπευτικό: Αναλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία διαταραχών στο συναίσθημα, τη σκέψη, τη συμπεριφορά, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό/επαγγελματικό περιβάλλον.

Ψυχοδιαγνωστικό: Συνθέτει και εκτελεί δοκιμασίες (tests) για να μετρήσει την νοημοσύνη, τις ικανότητες, τις στάσεις και άλλα χαρακτηριστικά τού ανθρώπου, ερμηνεύει τα δεδομένα που προκύπτουν και δίδει τις κατάλληλες συστάσεις, εάν απαιτείται

Ψυχοεκπαιδευτικό: Παρέχει πληροφορίες και εκπαίδευση στους  ασθενείς και τους συγγενείς τους, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η εκάστοτε ψυχική ή σωματική νόσος.

Ερευνητικό: Αναλύει την επιρροή της κληρονομικότητας, του περιβάλλοντος και άλλων παραγόντων στην σκέψη και στην συμπεριφορά των ατόμων, μελετά διανοητικά και βιολογικά χαρακτηριστικά και εκτελεί πειράματα και παρατηρήσεις σε ανθρώπους και ζώα για να μετρήσει ψυχικά χαρακτηριστικά.

Μπορεί τέλος να εξειδικευθεί σε επιμέρους τομείς της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Υγείας, Σχολική, Οργανωτική, Γνωστική, Πειραματική, Νευροψυχολογία κ.α.) ή/και να εκπαιδευτεί σε εφαρμογές αυτής, όπως είναι η χορήγηση διαγνωστικών test, η διάγνωση και θεραπεία ψυχολογικών προβλημάτων, ή η παρέμβαση σε εργασιακά πλαίσια για την Επιλογή Προσωπικού, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των εργαζομένων.